Engineering ny logga streck svart

Miljö- och kvalitetspolicy

En vallmoblomma.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi håller oss informerade om och följer lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter. Vi för en dialog med kunder, branschorganisationer, leverantörer och myndigheter med målet att vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden.

Genom fortlöpande utbildning och information motiverar vi våra medarbetare till ett kvalitet- och miljömässigt ansvarsfullt agerande.

Vi arbetar ständigt med miljö- och kvalitetsmål inom vår verksamhet.

Vi lyssnar till kundernas krav och varje utfört arbete ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska och effektivisera användningen av energi och material, återanvända mest möjligt och hantera vårt avfall så miljövänligt som möjligt. De material och processer vi använder oss av utvecklas kontinuerligt för att belasta miljön minst möjligt. 

ISO 9001

”ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation.
Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett
ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta
kundernas behov.” – SIS Swedish Standards Institute

Vill ni läsa mer om ISO 9001 går det bra att göra på SIS hemsida.
 

ISO 14000

”ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder
skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.” –
SIS Swedish Standars Institute

Vill ni läsa mer om ISO 14001 går det bra att göra på SIS hemsida.